Reglement

Stop waiting, start walking

Reglement

 

• Om medische- en verzekeringsredenen is de minimumleeftijd 16 jaar (geboortejaar 2001 of ouder).

 

• De start vindt plaats op vrijdag 15 september 2017 om 19.11 uur, op domein 't Park, Hannuitsesteenweg 80, 3400 Landen.

 

• De aankomst is open op zaterdag 16 september van 10 tot 20 uur, en bevindt zich eveneens op domein 't Park te Landen.

 

• De openings- en sluitingstijd van de controleposten, zoals meegedeeld aan de inschrijvingsbalie bij de start, dienen door iedere deelnemer te worden gerespecteerd. Deze worden strikt toegepast.

 

• Vroegtijdig vertrekken is ten strengste verboden. De start is om 19.11 uur! Pas dan zal het tijdregistratiesysteem actief zijn. De maximumduur van de tocht is 24 uren. Zonder startscan of bij bedrog wordt men onmiddellijk uitgesloten, geschrapt uit de deelnemerslijst en ontvangt men geen compensatie of beloning.

 

• Alle voorwerpen en handelingen die ‘De Slag om Landen’ kunnen verstoren zijn verboden. Omwille van veiligheids- en gezondheidsredenen denken we in de eerste plaats aan dieren, wapens, drugs en drankmisbruik.

 

• Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan aan ‘De Slag om Landen’ deel te nemen met handbikes of andere kettingaangedreven rolstoelen.

 

• De wandelaar krijgt gratis bevoorrading, verzorging van het Rode Kruis, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van Arena en vervoer naar de aankomst bij opgave.

 

• Indien gewenst wordt er bagage getransporteerd naar de twee hoofdposten. Er kan één tas worden afgegeven per hoofdpost. Vermijd waardevolle of breekbare voorwerpen. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal.

 

• Iedereen die de tocht succesvol beëindigt ontvangt ter plaatse een medaille, een diploma met de behaalde tijd, een attentie en een welgemeende proficiat.

 

• Neem bij elk ongeval contact op met de organisatoren of verzorgingsdiensten. Vraag om een ongevalsaangifte en zorg ervoor dat je naam, volledig adres en een omschrijving van het ongeval op het formulier zijn ingevuld.

 

• De deelnemers zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen conform de bepalingen van het decreet van de niet professionele sportbeoefenaar. Transport per ziekenwagen is altijd op kosten van de deelnemer.

 

• Iedere wandelaar neemt deel op eigen risico.

 

• Het inschrijvingsgeld blijft onder alle omstandigheden in volle bezit van de organisatoren.

 

• Alle vragen, voorstellen, klachten en opmerkingen kunnen enkel via e-mail naar info@deslagomlanden.be overgemaakt worden.

 

• Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door de rechtbank te Leuven.

In samenwerking met:

© De Slag om Landen - 2017

info@deslagomlanden.be